Tools & documenten

Vademecum voor hergebruik van bouwmaterialen buiten de site

Doelpubliek? De openbare opdrachtgevers

Doelstelling? De recuperatie organiseren van herbruikbare bouwelementen uit openbare werven voor of tijdens afbraak

  

Technische bepalingen voor courante herbruikmaterialen

Doelpubliek? Architecten en opdrachtgevers, in het kader van een private of publieke opdracht

Doelstelling? Het voorschrijven van courante herbruikmaterialen in een bestek voor nieuwbouw- of verbouwingswerken

  

Mailinglist werftoegang

Doelpubliek? Ondernemingen actief in de ontmanteling en handel van herbruik bouwelementen

Doelstelling? Op de hoogte blijven van toekomstige werven, en uitgenodigd worden zich kandidaat te stellen voor ontmantelingen.

   

Advies (FAQ)

Doelpubliek ? Eenieder met interesse in herbruik materialen

Doelstelling ? Meer te weten komen over de beroepsmarkt in hergebruik; antwoorden vinden op veelgestelde vragen