Over deze site...

Gids voor hergebruik van bouwmaterialen

Deze website, is bedoeld voor architecten, particulieren en aannemers die een betere toegang willen tot de aankoop of verkoop van herbruikbare materialen. U kan hier een gedetailleerd overzicht vinden van het aanbod aan bouwmaterialen van professionele handelaars.

Omdat we het meest stabiele deel van de sector willen presenteren, concentreren we ons op de professionele handelaars. Zij kennen de sector door en door. Ze zijn zeer goed op de hoogte van de schommelingen van de markt en zijn volgens ons daarom de beste informatiebron wat betreft de herbruikbaarheid van materialen. Toch merken we op dat de sector van herbruikbare materialen nog andere facetten heeft. Vaak zijn die informeler, maar daarom niet minder waardevol.

We hebben ons best gedaan om een zo exhaustief mogelijk bestand samen te stellen, maar er zullen ons allicht nog ondernemingen ontgaan zijn. Als u nog adressen kent, aarzel dan niet om ze ons te melden via het e-mailadres info[at]opalis[dot]be

Opalis is een initiatief van de vzw Rotor. Wij bestaan sinds 2005 en onderzoeken via allerlei projecten onder meer het hergebruik in verschillende sectoren. In de loop van een reeks studies over de bouwsector hebben wij enerzijds vastgesteld dat er heel wat mogelijkheden zijn om zich recuperatiematerialen aan te schaffen, maar dat de professionele actoren in het Brusselse die onvoldoende benutten, en anderzijds dat veel potentieel herbruikbare elementen de Brusselse werven verlaten zonder bij de handelaars terecht te komen. Dit instrument is bedoeld om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.

Dit project werd gesteund door Leefmilieu Brussel en de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.

Disclaimer: de inlichtingen op deze website worden louter ter indicatie gegeven. De raadgevingen die hier worden verstrekt kunnen in geen geval het gezag van een erkend deskundige vervangen. De auteurs van de website wijzen alle verantwoordelijkheid af als er zich problemen zouden voordoen met de hier voorgestelde ondernemingen en materialen.