Pannen en muurdeksels

Waaraan herkent u een goede pan?

Wat voor bakstenen geldt, geldt ook voor pannen en muurdeksels: ze bestaan in alle kleuren, afmetingen en vormen, en het uitzicht verschilt naargelang de streek waar ze werden vervaardigd. Waaraan herkent u bij zoveel verscheidenheid dan een goed product? Een pan heeft een beperkte levensduur. Die hangt af van haar kenmerken, de ligging van het gebouw en de klimatologische omstandigheden waaraan ze is blootgesteld. De kleur van een pan is een goede indicator van haar sterkte: hoe harder ze gebakken is, des te donkerder is ze binnenin en des te vorstbestendiger. Of een pan poreus of gebarsten is, kunt u nagaan door er met een truweel lichtjes op te kloppen. Hoort u een dof geluid, dan is ze wellicht niet (meer) in goede staat. Of een pan afschilfert, merkt u als u er even over krabt. U kunt vaststellen hoe poreus ze is, door ze plat te leggen, er water op te gieten en na te gaan hoe snel ze verzadigd is. Mosvorming is ook een goede indicator van porositeit.

Om water dat door de pannen zou sijpelen toch af te voeren, brengt men tegenwoordig altijd een (soepel of stijf) onderdak aan. Om te voorkomen dat het water zich opstapelt, moet dit via een slab met de dakgoot verbonden worden.

Pannen die afkomstig zijn van stallen of opslagplaatsen, gaan gemakkelijk schilferen. Omdat men vroeger geen onderdak aanbracht, ondergingen de pannen de chemische reacties van de stikstof en de zwavel die vrijkwamen uit de uitwerpselen van de koeien.

Soms doet de vorst pannen barsten. Dat komt omdat de waterdamp die in het huis of de stal ontwikkeld wordt, condenseert op de pan (die kouder is dan het interieur) en zich vastzet in de poriën. Dat is nu evenwel minder het geval dan vroeger, omdat door de isolatie de temperatuurverschillen kleiner zijn en omdat men vaak een dampscherm plaatst om te voorkomen dat de condensatie zich vastzet tussen de isolatie en de pannen. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de bakstenen van een schoorsteenkanaal voor de verbrande gassen van een verwarmingsketel. Daarom moet dit kanaal altijd voorzien worden van een binnenbuis. Als u pannen wilt verkopen, voert u best eerst alle vermelde testen uit. Als u de handelaar contacteert, is het ook aangeraden dat u de naam van de fabrikant vermeldt. Die vindt u meestal op de keerzijde van de pan.

Eenheden :

Voor renovatiewerken kunt u kleine hoeveelheden kopen, maar de meeste bedrijven verkopen liefst volledige partijen, want de overschotten raken ze soms moeilijk kwijt.

Geconstateerde prijzen:

Veelvoorkomendheid:

Courant product. Handelaars die bakstenen aanbieden, hebben meestal ook pannen en muurdeksels in voorraad, en omgekeerd.

rotor

Handelaars

Gespecialiseerde handelaars Behandelt ook
Antwerpen
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen