Kantoorinrichting

Terwijl sommige materialen op de tweedehandsmarkt alomtegenwoordig zijn, zijn andere er verrassend genoeg helemaal onvindbaar – bijvoorbeeld elementen voor de inrichting van kantoren en industriële of commerciële gebouwen: valse vloeren, valse plafonds, verplaatsbare wanden, tapijttegels, branddeuren, isolatiemateriaal, gipsplaten, verlichtingselementen, enz. Nochtans zijn deze materialen meestal vrij gemakkelijk te ontmantelen omdat ze modulair bedacht zijn. In twee van onze buurlanden (Frankrijk en Nederland) worden ze wél opnieuw gebruikt en is hun technische levensduur meestal superieur aan de duur van het huurcontract. De vernieuwing van het contract betekent er meestal dat de hele inrichting van de betrokken ruimte ook wordt vernieuwd. Hier ligt dus een enorm potentieel. Vooral in een stedelijke omgeving zoals het Brussels Gewest, waar de ene kantoorrenovatie de andere opvolgt, is er een gat in de markt voor dit soort activiteiten.

Problemen

Voor het gebrek aan spelers in deze deelsector in België kunnen meerdere redenen worden aangehaald.

Systemen die werken

We hebben in het buitenland contact gehad met ondernemingen die actief zijn op het gebied van hergebruik van kantooronderdelen. Ze handelen volgens uiteenlopende werkwijzes, maar elk van die manieren kan model staan voor een mogelijk Belgisch initiatief ter zake.

In Frankrijk heeft Interface (internationaal bekend als een van de grootste producenten en verhuurders van tapijttegels) een overeenkomst afgesloten met het netwerk van Ressourceries. Dat netwerk zorgt ondermeer voor de verkoop van gebruikte tegels die door Interface werden ontmanteld. Voor tegels in goede staat is dit een uitstekend alternatief voor verbranding of recyclage. Het zijn 'ressourceries', zoals AIR, die de partijen beheren, die de goede van de onbruikbare tegels scheiden en de goede verkopen.

In Frankrijk en Nederland komt ook een werkwijze voor die dichter bij de gewone werking van handelaars van tweedehandse bouwmaterialen staat: slopers die gespecialiseerd zijn in kantoorgebouwen nemen alles op zich wat te maken heeft met de doorverkoop van de materialen die ze ontmantelen (schoonmaken, herstellen, schilderen, verder klaarmaken).

Eenheden :

Geconstateerde prijzen:

Veelvoorkomendheid:

Zeer zeldzaam product

Handelaars

Gespecialiseerde handelaars Behandelt ook
Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Frankrijk
Nederland