Baksteen

Bestektekst

Gericht aan ontwerpers en bouwheren: hieronder vindt u een bestektekst voor de recuperatiebakstenen die op de huidige Belgische markt te vinden zijn. De tekst werd gemaakt in nauwe samenwerking met de gespecialiseerde handelaars. Dit document kan geregeld worden bijgewerkt, dus zorg ervoor dat u de laatste versie heeft.





Recuperatiebaksteen
(versie van 27 dec 2013)

Grote verscheidenheid

Op de Belgische markt is veel recuperatiebaksteen te vinden. Alleen volle bakstenen worden gerecupereerd, ongeacht of ze machinaal of met de hand (duurder!) vervaardigd zijn. Voorwaarde is wel dat ze verwerkt zijn met behulp van kalk-, as- of leemmortel. De eerste heeft een witte kleur, de tweede ziet grijs en de derde is te herkennen aan de aanwezigheid van stro door het bruine leem. Allen zijn gemakkelijk te verbrokkelen. Bakstenen waren aanvankelijk structurele elementen, maar worden vooral hergebruikt als gevelbekleding. Ze worden gekozen om hun fraaie uitzicht en de keuze is bijzonder groot. Vroeger had elke streek van België zijn eigen type baksteen. De verscheidenheid is dan ook groot, zowel wat betreft de afmetingen als wat betreft de kleur. Die laatste hangt af van het soort klei dat werd gebruikt en van de manier van bakken. Hoe langer de baktijd en hoe hoger de temperatuur, des te donkerder is de baksteen. Hou ook rekening met de porositeit en de densiteit. Die bepalen mede waarvoor de steen gebruikt kan worden. Zo vermijdt u problemen bij vriesweer en bij grote temperatuurschommelingen. Het oppervlak van een poreuze baksteen wordt ook sneller vuil. Dat zegt echter niets over de technische kwaliteiten van de steen in kwestie.

Onder welke vorm?

Bij de verkoop zijn bakstenen meestal schoongemaakt en op paletten geplaatst. Het schoonmaken gebeurt doorgaans bij de handelaar zelf en bestaat uit het met de hand verwijderen van de kalk. Om als nieuw product en niet als afval te worden geklasseerd moet minstens één van de twee grote zijden van een baksteen intact zijn. Bij het verwerken van een baksteen blijft immers slechts één kant zichtbaar; de beschadigde zijde kan naar de binnenkant van de muur worden gekeerd. Maak u geen zorgen als u bakstenen ontvangt waarbij hier en daar stukken uit de rand zijn. Stuur de partij niet onmiddellijk terug, kijk eerst even naar de andere zijde! Sommige bedrijven leveren ook paletten met halve bakstenen of zelfs ¾ bakstenen. Wanneer er verschillende formaten in éénzelfde pallet zitten, zijn deze meestal bestemd voor metselen in wildverband. Bij aanvulling van hele bakstenen met halve worden deze vaak toegepast voor bijvoorbeeld staand of kruisverband.

Nieuwe bakstenen die kunstmatig verouderd werden

Het aantal soorten oude bakstenen dat wordt gereproduceerd en kunstmatig verouderd, neemt almaar toe. Voor de productie van deze bakstenen worden geavanceerde technische procedés gebruikt: met de mallen probeert men een zo getrouw mogelijke imitatie van handgevormde bakstenen te verkrijgen. Door kleurstoffen toe te voegen, moet de imitatie het origineel zo dicht mogelijk benaderen. Men gaat zelfs zover dat sporen van kalkmortel worden aangebracht... Het gevolg is dat hedendaagse, machinaal vervaardigde bakstenen soms het etiket ‘handgevormd’ meekrijgen en dat nieuwe bakstenen soms ‘recuperatiebakstenen’ heten.

Enkele voorbeelden van types baksteen die in Brussel veel voorkomen:

Op de websites van de handelaars vindt u volledigere lijsten van de verschillende soorten baksteen

Eenheden:

Bakstenen worden verkocht per stuk of per palet. Brusselse klampstenen of bakstenen van de rijnvorm formaat, liggen met 1000 op een pallet. Dat komt overeen met ongeveer 14 m² gevelbekleding. Handelaars verplaatsen zich meestal pas voor een aankoop van minstens enkele palletten.

Geconstateerde prijzen:

handgevormd: tussen 0,05 en 0,25 €/stuk
machinaal vervaardigd: tussen 0,02 en 0,15 €/stuk

handgevormd: tussen 0,30 en 0,60 €/stuk
machinaal vervaardigd: tussen 0,10 en 0,30 €/stuk

Veelvoorkomendheid:

courant product

rotor

Handelaars

Gespecialiseerde handelaars Behandelt ook
Antwerpen
Frankrijk
Henegouwen
Limburg
Luik
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen