Materialen

Hoe deze kaart te gebruiken ?

Wat men verstaat onder recuperatiematerialen is niet klaar en duidelijk. Elke type hergebruikmateriaal heeft zo zijn eigen logica en wordt om soms erg uiteenlopende redenen verhandeld.

Deze rubriek gidst u langs de grote families van recuperatiematerialen die vandaag te vinden zijn op de Belgische markt. Een fiche omschrijft voor elk materiaal zowel bijzonderheden, formaat, veelvoorkomendheid alsook, indien mogelijk, een idee van de prijs.

Klik op om de handelaars van een materiaal weer te geven.

specialist = specialist in het materiaal.

behandelt ook = handelaar die het materiaal in stock heeft.

Klik op een materiaal om naar de fiche te gaan.